Personeel & salaris

Risico’s en kansen bij werken met zzp’ers

Lees meer...

Minimumloon stijgt per 1 juli 2024

Lees meer...

Minimumloon omhoog en invoering minimumuurloon per 1 januari 2024

Lees meer...

Niet (tijdig) genoten vakantiedagen vervallen niet zomaar

Lees meer...

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Lees meer...

Onregelmatigheidstoeslag ook over bovenwettelijke vakantiedagen

Lees meer...

Deadline nadert voor aanvraag subsidie praktijkleren

Lees meer...

Wat valt onder loonbeslag?

Lees meer...

Start tweede aanvraagronde STAP-budget 2023

Lees meer...

Minimumloon stijgt per 1 juli 2023

Lees meer...

Iedere werknemer minimaal 85 euro netto meer per maand in 2023

Lees meer...

Minimumloon in 2023 fors omhoog

Lees meer...

Minimumloon per 1 juli 2022 stijgt met 1,81 procent

Lees meer...

Fiets van de zaak

Lees meer...

Binnenkort afrekenen over uw levenslooptegoed

Lees meer...

Eigen bijdrage bij aankoop arbovoorziening thuiswerkplek

Lees meer...

Einde aanvraagtermijn subsidie voor praktijk- en werkleerplaatsen nadert

Lees meer...

Vakantieauto en bijtelling

Lees meer...

Binnenkort lagere Awf-premie

Lees meer...

Lagere WW-premies per 1 augustus en 16 augustus 2021

Lees meer...

Fiscale aftrek scholingsuitgaven vanaf 1 januari 2022 van de baan

Lees meer...

NOW 4 (zesde aanvraagperiode) iets versoberd

Lees meer...

Tijd dringt voor aanvraag NOW-subsidie vijfde tranche

Lees meer...

Aanvraagloket subsidie praktijkleren geopend

Lees meer...

Vanaf 1 juni subsidie voor activiteitenplan duurzame inzetbaarheid

Lees meer...

Betalingsregeling NOW-terugbetalingen

Lees meer...

Aanvraagloket NOW-voorschot april t/m juni nu al open

Lees meer...

Minimumloon per 1 juli 2021 vastgesteld

Lees meer...

Attendeer werknemers tijdig op vervallen wettelijke vakantiedagen

Lees meer...

Kortere loondoorbetaling bij ziekte voor werkende AOW’ers per 1 april 2021 gaat níet door!

Lees meer...

Verlenging onbelast vergoeden vaste reiskosten

Lees meer...

Voorlopig geen aanpassing onbelaste vaste reiskostenvergoeding

Lees meer...

Ook voor 2021 verruiming vrije ruimte werkkostenregeling (WKR)

Lees meer...

Verklaringen tijdens avondklok

Lees meer...

Vaste reiskostenvergoeding verlengd tot 1 april 2021

Lees meer...

Startpunten voor de ondernemer

Lees meer...

Tijdig aanvragen doelgroepverklaring LKV’s

Lees meer...

Benut gratis ontwikkeladvies

Lees meer...

Minimumloon per 1 januari 2021 vastgesteld

Lees meer...

Vraag tijdig compensatie transitievergoeding aan bij ontslag na 2 jaar ziekte

Lees meer...

Start aanvraag SLIM-subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb

Lees meer...

Vraag tijdig subsidie aan voor praktijk- en werkleerplaatsen

Lees meer...

Controleer beschikkingen 2019 Lage-Inkomensvoordeel of Loonkostenvoordeel

Lees meer...

Controleer LIV/LKV-beschikkingen 2019

Lees meer...

Sinds 1 juli langer geboorteverlof partner

Lees meer...

Vaste reiskostenvergoeding in coronatijd

Lees meer...

Ledenparlement FNV stemt in met pensioenakkoord

Lees meer...

Deadline nadert voor veiligstellen lage WW-premie

Lees meer...

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020

Lees meer...

Vraag subsidie Praktijkleren aan – loket eerder open voor mbo-praktijkplaatsen

Lees meer...

Controleer WGA-instroomcijfers 2019

Lees meer...

Loonheffingen in coronatijd

Lees meer...

Minimumloon per 1 juli 2020 vastgesteld

Lees meer...

Meer tijd om lage WW-premie veilig te stellen

Lees meer...

Noodregeling vervangt werktijdverkorting

Lees meer...

Einde uitstel administratieve verplichtingen lage WW-premie nadert

Lees meer...

Leg afzien van aanbod vaste uren vast

Lees meer...

Bied uw oproepkrachten tijdig vaste uren aan

Lees meer...

Meer tijd voor aangeven eindheffing maar let op!

Lees meer...

Vraag tijdig S&O-afdrachtvermindering 2020 aan

Lees meer...

Laat uw beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2020 controleren

Lees meer...

Aanpassing wettelijk minimumloon per 1-1-2020

Lees meer...

Wet arbeidsmarkt in balans

Lees meer...

Inventariseer tijdelijke contracten

Lees meer...

Bereid u voor op de wijzigingen in de WW-premie

Lees meer...

Anticipeer dit jaar op nieuwe regels oproepkrachten

Lees meer...