Personeel & salaris

Vraag tijdig S&O-afdrachtvermindering 2020 aan

Lees meer...

Laat uw beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2020 controleren

Lees meer...

Aanpassing wettelijk minimumloon per 1-1-2020

Lees meer...

Wet arbeidsmarkt in balans

Lees meer...

Inventariseer tijdelijke contracten

Lees meer...

Bereid u voor op de wijzigingen in de WW-premie

Lees meer...

Anticipeer dit jaar op nieuwe regels oproepkrachten

Lees meer...