Minimumloon stijgt per 1 juli 2023

Minimumloon stijgt per 1 juli 2023

Nieuwsbericht | 20 april 2023
Bron: Rijksoverheid en Salaris Vanmorgen

Stijging 3,13 procent

Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2023:

  • € 1.995 per maand
  • € 460,40 per week
  • € 92,08 per dag

De Regeling tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2023 is op rijksoverheid.nl gepubliceerd en 26 april 2023 in de Staatscourant geplaatst.

Het eerstvolgende moment dat het minimumloon wordt geïndexeerd is op 1 juli 2023. Hierbij wordt de indexatiewijze toegepast zoals voorgeschreven in artikel 14, tweede lid van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Aanpassingspercentage

Het aanpassingspercentage is, conform hetgeen wettelijk is geregeld, als volgt vastgesteld. Uitgangspunt is de contractloonontwikkeling in 2023 zoals gepubliceerd in het Centraal Economisch Plan 2023 zijnde 4,925%. Daarvan wordt de helft van de CPB-raming voor de contractloonstijging in 2023 zoals deze is gepubliceerd in de Macro-Economische Verkenning uit 2022 afgetrokken. Dit deel is bij de  indexatie van januari 2023 al meegenomen, en bedraagt 0,5 x 3,605% =1,803%.

De uitkomst van deze berekening is 3,123% en vormt het onafgeronde aanpassingspercentage. Het (onafgeronde) wettelijk minimumloon, zoals berekend voor de aanpassing per 1 januari 2023, wordt verhoogd met dit percentage.

Minimumloon per 1 juli 2023

Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2023:

  • € 1.995,00 per maand (per 1 januari 2023: € 1.934,40 per maand);
  • € 460,40 per week (per 1 januari 2023: € 446,40 per week);
  • € 92,08 per dag (per 1 januari 2023: € 89,28 per dag).

Minimumjeugdlonen

Het aanpassingspercentage na afronding is 3,13%. De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen zijn geregeld in het Besluit minimumjeugdloon.

LeeftijdStaffelingPer maandPer weekPer dag
21 jaar en ouder100%1995,00460,4092,08
20 jaar80%1596,00368,3073,66
19 jaar60%1197,00276,2555,25
18 jaar50%997,50230,2046,04
17 jaar39,5%788,05181,8536,37
16 jaar34,5%688,30158,8531,77
15 jaar30%598,50138,1027,62

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels, die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden
bovenstaande bedragen.

In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:

LeeftijdStaffeling BBLPer maandPer weekPer dag
20 jaar61,50%1226,95283,1556,63
19 jaar52,50%1047,40241,7048,34
18 jaar45,50%907,75209,5041,90

Uurloon en normale arbeidsduur

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een uniform wettelijk minimumuurloon kent de wet nu nog niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.

Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector gebruikelijk is voor een volledige dienstbetrekking.

Invoering minimumuurloon

In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week. Dit zal veranderen wanneer het initiatiefwetsvoorstel Wet invoering minimumuurloon in werking treedt. Met de invoering van een wettelijk minimumuurloon is het minimumloon per uur voor iedere werknemer hetzelfde, ongeacht de normale arbeidsduur. De beoogde inwerkingtredingsdatum van deze wet is per 1 januari 2024.

Het minimummaandloon wordt daarbij omgerekend naar een uurloon op basis van een normale arbeidsduur van 36 uur per week. Het wettelijk minimumuurloon en de (toekomstige) indexaties daarvan worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024 zal tegelijk met de volgende reguliere indexatie per 1 januari, worden gepubliceerd.

Bruto minimumloon per 36, 38 en 40 uur per week

Afgeleid bruto minimumloon per uur na afronding (naar boven) per 1 juli 2023 bij een gebruikelijke arbeidsduur van 36, 38 en 40 uur is gepubliceerd in de volgende tabel. Hierbij wordt bij de afronding gebruik gemaakt van een afronding naar boven, om te voorkomen dat er onbedoeld een betaling ontstaat die lager is dan het wettelijk minimumloon.

Bruto minimumloon per uur per 1 juli 2023 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd36 uur per week38 uur per week40 uur per week
21 jaar en ouder12,7912,1211,51
20 jaar10,249,709,21
19 jaar7,687,276,91
18 jaar6,406,065,76
17 jaar5,064,794,55
16 jaar4,424,193,98
15 jaar3,843,64 3,46

Bruto minimumloon bij bbl per 36, 38 en 40 uur per week

Bruto minimumloon per uur voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een bbl per 1 juli 2023 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:

Leeftijd36 uur per week38 uur per week40 uur per week
20 jaar7,877,467,08
19 jaar6,726,376,05
18 jaar5,825,525,24

Regeling aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2023 (Rijksoverheid.nl)

Regeling aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2023 (Staatscourant)

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden