Deadline nadert voor aanvraag subsidie praktijkleren

Deadline nadert voor aanvraag subsidie praktijkleren

Nieuwsbericht | augustus 2023 | Bron: Fiscount

Subsidie voor praktijk- of werkleerplaatsen in je bedrijf

Bied je in je bedrijf in het studiejaar 2022/2023 praktijk- of werkleerplaatsen aan? Dan kun je subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de begeleidingskosten. Veel tijd heb je hier niet meer voor, het aanvraagloket sluit op vrijdag 15 september 2023 om 17.00 uur.

Mensen beter voorbereiden op de arbeidsmarkt

De subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld om mensen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De regeling richt zich vooral op kwetsbare groepen, studenten in sectoren met een dreigend tekort aan gekwalificeerd personeel en op wetenschappelijk personeel.

Niet voor alle opleidingen, onderwijsvormen of leerwegen

De voorwaarden om voor de subsidie in aanmerking te komen verschillen per categorie. Niet elke opleiding, onderwijsvorm of leerweg komt in aanmerking. De voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen, verschillen per onderwijscategorie. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700,- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Kortom, de moeite waard om eens te (laten) onderzoeken of je bedrijf hiervoor in aanmerking komt.

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden