Einde uitstel administratieve verplichtingen lage WW-premie nadert

Einde uitstel administratieve verplichtingen lage WW-premie nadert

Einde uitstel administratieve verplichtingen lage WW-premie nadert

Sinds 1 januari 2020 wordt de WW-premie bepaald door de aard van het arbeidscontract. U betaalt de lage premie (2,94%) bij een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die geen oproepovereenkomst is. In de andere gevallen betaalt u de hoge premie (7,94%). Wilt u de lage premie kunnen toepassen, dan moet u de schriftelijke contracten voor werknemers die voor onbepaalde tijd in dienst zijn, bij de loonadministratie bewaren. Ontbreken de schriftelijke contracten, dan moet u deze alsnog opstellen. U mag hiervoor ook een aanvulling in uw loonadministratie opnemen, waaruit blijkt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is. Deze aanvulling moet door u en uw werknemer ondertekend zijn. Voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die voor 1 januari jl. al bij u voor onbepaalde tijd in dienst waren, heeft u tot 1 april 2020 de tijd gekregen om dit allemaal voor mekaar te maken. Voldoet u op 1 april 2020 niet aan alle voorwaarden, maar wordt de  arbeidsovereenkomst daarna wel voortgezet, dan bent u met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd. Zorg dus dat u alles tijdig klaar heeft!

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden