Aanpassing wettelijk minimumloon per 1-1-2020

Aanpassing wettelijk minimumloon per 1-1-2020

De Regeling van de minister van Sociale Zaken tot halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 is in de Staatscourant gepubliceerd.De brutobedragen van het minimumloon worden met ingang van 1 januari 2020 als volgt vastgesteld:


• € 1653,60 per maand (juli 2019: € 1635,60)• € 381,60 per week (juli 2019: € 377,45)• € 76,32 per dag (juli 2019: € 75,49)Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden. Dit uitgangspunt is vervat in de hoofdregel van artikel 14 van de WML, dat uitgaat van een koppeling van het minimumloon en de sociale uitkeringen aan de gemiddelde contractloonontwikkeling. Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 € 1653,60 per maand. Het aanpassingspercentage na afronding is 1,10.Per week is dat € 381,60 en per dag € 76,32.De hiermee corresponderende staffels voor de wettelijk minimumjeugdlonen zijn geregeld in het Besluit minimumjeugdloon. 

Minimumjeugdloon

De minimumloonbedragen zijn daarmee als volgt vastgesteld:Leeftijd  Staffeling    Per maand   Per week   Per dag21 jaar en ouder 100%  1653,60      381,60      76,3220 jaar                  80%   1322,90      305,30       61,0619 jaar                  60%     992,15        228,95       45,7918 jaar                  50%     826,80       190,80       38,1617 jaar                39,5%   653,15        150,75       30,1516 jaar                34,5%    570,50       131,65       26,3315 jaar                 30%      496,10     114,50        22,90 

Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

Voor werknemers die werken op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels, die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen. In afwijking daarvan gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:Leeftijd StaffelingBBL Per maand Per week Per dag20 jaar      61,50%          1016,95      234,70     46,9419 jaar      52,50%            868,15      200,35     40,0718 jaar     45,50%             752,40      173,65     34,73 Bruto minimumloon per uur per 1 januari 2020 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:Leeftijd                            36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week21 jaar en ouder                      10,60                10,05               9,5420 jaar                                       8,49                  8,04               7,6419 jaar                                       6,36                  6,03               5,7318 jaar                                       5,30                  5,03               4,7717 jaar                                       4,19                  3,97               3,7716 jaar                                       3,66                  3,47               3,3015 jaar                                       3,19                  3,02               2,87 Bruto minimumloon per uur voor werknemers die werken op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een bbl per 1 januari 2020 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van:Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week20 jaar           6,52                6,18                     5,8719 jaar           5,57                5,28                     5,0118 jaar           4,83                4,57                     4,35 

bron: salarisvanmorgen.nl

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden