Wat valt onder loonbeslag?

Wat valt onder loonbeslag?

Nieuwsbericht | 1 juni 2023 | Bron: BelastingBelagen en RVO

Wanneer loonbeslag?

Als een werknemer schulden heeft, kan er beslag worden gelegd op zijn loon. De beslaglegger moet daarbij wel rekening houden met de beslagvrije voet van de werknemer. Dat is het deel van het loon dat de werknemer mag houden voor zijn levensonderhoud.

Wat valt er onder loonbeslag?

Als werkgever moet je al het loon in geld dat boven de beslagvrije voet uitkomt, overmaken naar de deurwaarder of invorderingsambtenaar. In principe vallen alle vorderingen die de werknemer op jou als werkgever heeft onder het loonbeslag.

Naast het reguliere loon geldt dat ook bijvoorbeeld voor:

  • Overwerktoeslagen
  • Bonussen
  • Eindejaarsuitkeringen
  • Ontslagvergoedingen
  • Uitbetaalde vakantiegelden
  • Werkgeversbijdragen in de pensioenpremie

Wat niet onder het loonbeslag valt

Andere rechten op het loon van vóór de beslaglegging vallen niet onder het beslag, zoals achterstallig loon waar de werknemer vóór het loonbeslag al recht op heeft.

Ook onkostenvergoedingen vallen niet onder het loonbeslag. Let op! Is de vergoeding loon voor de werknemer? Dan valt het wel onder het loonbeslag. Dit geldt bijvoorbeeld voor het deel van de reiskostenvergoeding dat boven het bedrag van de gerichte vrijstelling uitkomt.

Meer informatie

Wil je als werkgever meer weten over het loonbeslag. Neem dan ook een kijkje op het ondernemersplein van de overheid. Hierop staan alle regels voor de werkgever als het gaat om loonbeslag.

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden