Niet (tijdig) genoten vakantiedagen vervallen niet zomaar

Niet (tijdig) genoten vakantiedagen vervallen niet zomaar

Nieuwsbericht | augustus 2023 | Bron: Fiscount

De Hoge Raad deed onlangs een belangrijke uitspraak over het al dan niet vervallen of verjaren van opgebouwde vakantiedagen. Als werkgever moet je voldoen aan de zorg- en informatieplicht. In de beschreven situatie heeft de werknemer recht op zijn vervallen vakantiedagen.

Situatie

De zaak betrof een werknemer aan wie naast wettelijke ook bovenwettelijke vakantiedagen waren toegekend. Gedurende een reeks van jaren had hij deze vakantiedagen niet allemaal opgenomen. Bij het einde van de dienstbetrekking vorderde de werknemer een vergoeding voor de niet-opgenomen vakantiedagen. De werkgever meent dat hij daar geen recht op heeft omdat de dagen niet binnen de wettelijke termijn zijn opgenomen. De Hoge Raad besloot anders. De werkgever moet de werknemer een vergoeding van ruim € 62.000 betalen, plus 10% wettelijke verhoging en wettelijke rente.

Zorg- en informatieplicht

De Hoge Raad oordeelt dat de niet-opgenomen vakantiedagen alleen zijn vervallen als de werkgever aan zijn zorg- en informatieplicht heeft voldaan. Wat dat inhoudt?

  • In staat stellen van de werkenemer om tijdig van zijn vakantierecht gebruik te maken
  • Werknemer stimuleren om dit ook daadwerkelijk te doen
  • Werkgever moet tijdig en precies hierover communiceren met de werknemer

Tip

Je kunt als werkgever deze dure gevolgen voorkomen door:

  • De werknemer de gelegenheid te geven zijn vakantiedagen tijdig op te nemen
  • Mocht het nodig zijn, je werknemer te stimuleren dit te doen
  • Je medewerkers tijdig, duidelijk en vooral schriftelijk te informeren over de regels met betrekking tot de opname van opgebouwde vakantiedagen

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden