Actueel

Maak tijdig gebruik van onbeperkte OVB-vrijstelling

Lees meer...

Nieuwe aanvraagronde ‘NL leert door’ start 15 maart 2021

Lees meer...

Laat uw vooraf ingevulde aangifte IB 2020 controleren en aanvullen

Lees meer...

Einde NOW-3-aanvraag tweede tijdvak nadert

Lees meer...

Nihil-aangiften gedaan maar nog steeds ondernemer? Kom in actie!

Lees meer...

FiscKwartaal(tje)

Lees meer...

Doe tijdig aangifte schenkbelasting

Lees meer...

Aanvraagperiode TVL voor het eerste kwartaal 2021 gestart

Lees meer...

Tegemoetkoming vaste lasten kwartaal 1 van start

Lees meer...

Start NOW3.2 – zorg dat u op tijd bent

Lees meer...

Voorlopig geen aanpassing onbelaste vaste reiskostenvergoeding

Lees meer...

Urencriterium zelfstandigenaftrek ook in 2021 versoepeld

Lees meer...

Ook voor 2021 verruiming vrije ruimte werkkostenregeling (WKR)

Lees meer...

De blauwe envelop is onderweg: vanaf 1 maart belastingaangifte 2020

Lees meer...

Verklaringen tijdens avondklok

Lees meer...

Langer bijzonder uitstel aanvragen en verlengen

Lees meer...

Forse uitbreiding steun- en herstelpakket

Lees meer...

Vaste reiskostenvergoeding verlengd tot 1 april 2021

Lees meer...

Deadline nadert voor aanvraag TVL voor laatste kwartaal 2020

Lees meer...

Startpunten voor de ondernemer

Lees meer...

Verlenging lockdown: steunpakket

Lees meer...

Voorkom bijbetalen vennootschapsbelasting met belastingrente

Lees meer...

Laat uw voorlopige aanslag of teruggaaf controleren

Lees meer...

Gewijzigde tarieven vennootschapsbelasting en box 2

Lees meer...

Uitbreiding steunpakket: voorraadvergoeding voor winkeliers

Lees meer...

Provincie Groningen verlengt en verruimt subsidie voor coronamaatregelen

Lees meer...

Tozo 3.0 lening later en langer terugbetalen

Lees meer...

Tijdig aanvragen doelgroepverklaring LKV’s

Lees meer...

Loket aanvragen NOW 3.0 eerste tijdvak heropend

Lees meer...

Kerstvakantie: 21 december t/m 1 januari gesloten

Lees meer...

Einde aanvraagtermijn NOW 3.0 eerste tijdvak nadert

Lees meer...

Vraag tijdig S&O-afdrachtvermindering 2021 aan

Lees meer...

Benut gratis ontwikkeladvies

Lees meer...

Laat uw beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2021 controleren

Lees meer...

Extra tegemoetkoming voor voorraad- en aanpassingskosten horeca

Lees meer...

Loket verlengde TVL-regeling geopend

Lees meer...

Tegemoetkoming voor Vaste Lasten (TVL)

Lees meer...

Anticipeer op hoger tarief overdrachtsbelasting bij aankoop tweede woning

Lees meer...

Tijdig aanmelden must voor deelname aan KOR per 1 januari 2021

Lees meer...

Ook in 2021 geen herziening WW-premie bij 30% meeruren

Lees meer...

Spreiden investeringen voor meer KIA

Lees meer...

Start aanvraag voorschot NOW 3.0 eerste tijdvak

Lees meer...

UBO register: wat moet u doen?

Lees meer...

Subsidieregeling elektrische personenauto’s alleen nog voor gebruikte auto’s

Lees meer...

Controleer of u moet herinvesteren

Lees meer...

Eigenaren van zonnepanelen

Lees meer...

Extra tegemoetkoming voor voorraad- en aanpassingskosten

Lees meer...

Uitbreiding TVL-regeling

Lees meer...

UBO register is open: wat moet u doen?

Lees meer...

Langer versoepelde fiscale regels tijdens betaalpauze hypotheek

Lees meer...

Tijd dringt voor TVL-aanvraag eerste periode

Lees meer...

FiscKwartaal(tje)

Lees meer...

Minimumloon per 1 januari 2021 vastgesteld

Lees meer...

Vraag vóór 1 november aanslag aan en verlaag uw box-3-grondslag

Lees meer...

Einde uitstel publicatieplicht anbi-gegevens 2019 nadert

Lees meer...

Aanvraagperiode definitieve vaststelling NOW 1.0 gestart

Lees meer...

Belastingdienst roept op tot tijdig aanvragen artikel 23-vergunning

Lees meer...

Derde corona-steunpakket voor ondernemers

Lees meer...

Vraag tijdig tegemoetkoming amateursportorganisatie aan

Lees meer...

Toch geen vermogenstoets bij Tozo 3.0

Lees meer...

De belangrijkste vragen over het UBO-register

Lees meer...

Opbrengst uit tijdelijk verhuur tuinhuisje toch belast in box 1

Lees meer...

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor jonge starters op de woningmarkt

Lees meer...

NOW en de accountantsverklaring

Lees meer...

Prinsjesdag 2020: belastingplannen voor 2021

Lees meer...

Box 3: vrijstelling uit sparen en beleggen gaat weer veranderen

Lees meer...

Zelfstandigenaftrek verder afgebouwd

Lees meer...

Eerder weekend: vrijdag 18 september vanaf 15:00 uur gesloten

Lees meer...

Vraag tijdig compensatie transitievergoeding aan bij ontslag na 2 jaar ziekte

Lees meer...

Zorg voor tijdige aangifte en betaling verhuurderheffing 2020

Lees meer...

Start aanvraag tegemoetkoming amateursportorganisatie uitgesteld

Lees meer...

Verzoek tijdig om teruggaaf buitenlandse btw

Lees meer...

Start aanvraag SLIM-subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb

Lees meer...

Vraag tijdig subsidie aan voor praktijk- en werkleerplaatsen

Lees meer...

FiscKwartaal(tje)

Lees meer...

Toeslagen en kindgebonden budget aanvragen vóór 1 september

Lees meer...

Voorkom intrekking van uw btw-nummer

Lees meer...

Vraag tijdig definitieve subsidie praktijkleren aan bij voorschot mbo-praktijkplaatsen

Lees meer...

Einde aanvraag NOW2.0-regeling nadert

Lees meer...

Tegemoetkoming in de loonkosten: einde aanvraag NOW2.0-regeling nadert

Lees meer...

Controleer LIV/LKV-beschikkingen 2019

Lees meer...

Controleer beschikkingen 2019 Lage-Inkomensvoordeel of Loonkostenvoordeel

Lees meer...

Gratis ontwikkeltraject van start

Lees meer...

Invulling geven aan de inspanningsverplichting scholing bij NOW 2.0

Lees meer...

Eenmalige tegemoetkoming voor amateursportorganisaties

Lees meer...

Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

Lees meer...

Vraag subsidie aan voor praktijk- en werkleerplaatsen

Lees meer...

Deadline aanvraag TOFA nadert

Lees meer...

Bijzonder uitstel loopt af: gespreid terugbetalen uitgestelde belasting

Lees meer...

Sinds 1 juli langer geboorteverlof partner

Lees meer...

Vaste reiskostenvergoeding in coronatijd

Lees meer...

Ledenparlement FNV stemt in met pensioenakkoord

Lees meer...

Nieuwe ronde loonsubsidie nu aan te vragen (NOW2.0)

Lees meer...

Tot 4.000 euro subsidie elektrische auto voor particulieren

Lees meer...

Aanvraagformulier Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) beschikbaar

Lees meer...

Op Prinsjesdag wordt een nieuw plan voor box 3 gepresenteerd

Lees meer...

Maximaal 50.000 euro voor MKB-ondernemers

Lees meer...

Vraag uiterlijk vrijdag 26 juni de ‘4.000,–regeling’ aan

Lees meer...

Subsidie voor Drentse ondernemers

Lees meer...

Voor vorming fiscale coronareserve geldt geen zwaardere bewijslast

Lees meer...