NOW en de accountantsverklaring

NOW en de accountantsverklaring

Nieuwsbericht |Bron: Rijksoverheid

Er zit grote verscheidenheid in de bedrijven die de NOW aanvragen. Daarom wordt er bij de eindafrekening van de NOW rekening gehouden met deze verschillen. Dat is vast gelegd in een protocol. Grote bedrijven met veel subsidie krijgen zo een uitgebreide controle terwijl tegelijkertijd voorkomen wordt dat de administratieve lastendruk kleine bedrijven boven het hoofd groeit. Bij een subsidie van onder de € 25.000 hoeven bedrijven geen externe controleronde te laten doen. Wel wordt er steekproefsgewijs en op basis van risicoanalyses gecontroleerd.

Meer informatie over de accountantsverklaring en verklaring van derde voor de vaststelling van de NOW-subsidie.

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden