UBO register: wat moet u doen?

UBO register: wat moet u doen?

De Kamer van Koophandel (KvK) verstuurt op dit moment brieven over het inschrijven in het UBO register. Wij merken dat er onduidelijkheid over is. Afgelopen week alleen al ontvingen wij een aantal vragen over dit onderwerp. Het is belangrijk dat u het verzoek van de KvK opvolgt. Voor eigenaren van een BV geldt namelijk een registratieplicht. De tekenbevoegde van de BV registreert de UBO(‘s). Hier leest u wat een UBO is, waarom u moet registeren en wat nodig is om te registreren. Alle informatie is ook terug te vinden op www.kvk.nl.

Waarom registreren

Op basis van Europese regelgeving moeten alle EU-landen gaan bijhouden wie de uiteindelijke belanghebbende is van een organisatie. Deze belanghebbende wordt een ultimate beneficial owner (UBO) genoemd. De registratie moet bijdragen aan het voorkomen van witwaspraktijken en terrorismefinanciering. In Nederland is het UBO-register onderdeel van het Handelsregister. Iedereen die hierin al geregistreerd staat, ontvangt een brief vanuit de KvK.

Wie registreert

De brief is gericht aan de BV. De tekenbevoegde van deze BV registreert de UBO(‘s). Een UBO is iemand die meer dan 25% van de aandelen van een BV houdt. Het verzoek is de registratie binnen zes weken af te ronden.

Registratie: welke gegevens vooraf verzamelen

De tekenbevoegde van de BV registreert de UBO(‘s) online via de website van de KvK. Let op! Registreren gaat via DigiD van de tekenbevoegde. Wanneer u geen DigiD heeft, is het noodzakelijk deze aan te vragen via de Rijksoverheid.

Het is belangrijk de volgende gegevens bij de hand te hebben en vooraf te verzamelen:

Benodigde gegevens van de tekenbevoegde

 • voornamen en achternaam
 • BSN
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • DigiD
 • IBAN (rekeningnummer) op naam van de tekenbevoegde, voor het doen van een 1 cent-betaling
  • Bankpas, mobiele telefoon (bankieren app), RaboScanner of e.dentifier (ABN AMRO)
 • Digitaal bestand (pdf) van een geldig identiteitsbewijs

Benodigde gegevens van de UBO

 • voornamen en achternaam
 • BSN of TIN
  • Bij geen BSN: geboortedatum, geboorteland en geboorteplaats
 • nationaliteit
 • woonadres
 • Digitaal bestand (pdf) van een geldig identiteitsbewijs
 • Digitaal bestand (pdf) waaruit het belang van de UBO blijkt, bijvoorbeeld:
  • Uittreksel aandeelhoudersregister
  • Akte van oprichting

Beginnen met registeren? Klik dan op de link: online registratie

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden