Ook in 2021 geen herziening WW-premie bij 30% meeruren

Ook in 2021 geen herziening WW-premie bij 30% meeruren

Bron: Fiscount

Werkgevers hoeven ook in 2021 niet alsnog de hoge WW-premie betalen als zij meer dan 30% meeruren verlonen dan contractueel overeengekomen is. Dit heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. Op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans betalen werkgevers sinds 1 januari 2020, kortgezegd, een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In sectoren met veel overwerk vanwege corona leidt dit tot onbedoelde effecten. Daarom wordt de zogenoemde 30%-herzieningsregeling opgeschort in 2020 én in 2021. Immers, ook in 2021 zal in bepaalde sectoren nog veel overwerk nodig zijn.

Werkgevers moeten met terugwerkende kracht de hoge WW-premie betalen als de werknemer binnen een kalenderjaar meer dan 30% meer uren verloond krijgt dan contractueel is overeengekomen. Deze 30%-herzieningsregeling geldt overigens alleen voor contracten voor onbepaalde tijd voor minder dan 35 uur per week. De regeling voorkomt dat werkgevers een werknemer een vast contract voor een beperkt aantal uren geven, maar hem of haar flexibel inzetten voor veel meer uren. Deze werkgevers betalen dan ten onrechte de lage premie. Er is overigens nog een andere herzieningsregeling voor het geval een werknemer binnen twee maanden na aanvang van zijn dienstbetrekking weer uit dienst gaat. Deze regeling wordt níet opgeschort.

Percentages WW-premie

Er is ook al aangekondigd dat de lage WW-premie volgend jaar 2,70% zal bedragen en de hoge WW-premie 7,70%.

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden