Geld schenken in 2021: tot welk bedrag is het belastingvrij?

Geld schenken in 2021: tot welk bedrag is het belastingvrij?

Bron: Belastingdienst

€ 1.000 meer belastingvrij schenken

De jaarlijkse belastingvrije bedragen zijn verhoogd met € 1.000:
van € 2.244 naar € 3.244 en van € 5.604 naar € 6.604. Dit is besloten vanwege de coronacrisis. Dit is tijdelijk en geldt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Daarna worden deze vrijstellingen weer lager. Houd daarmee rekening als u een schenking wilt doen of krijgt.

Tot welk bedrag is een schenking belastingvrij?

Dat hangt af van de relatie tussen schenker en ontvanger. En van het doel waarvoor het geld wordt gebruikt. We hebben de schenkingsvrijstellingen 2021 voor u op een rij gezet.

Jaarlijkse vrijstelling

De ontvanger betaalt geen schenkbelasting en hoeft geen aangifte te doen.

Wie schenkt aan wie?BestedingsdoelBelastingvrij bedragVoorwaarden
Ouder(s) aan kind
(onder ‘kind’ wordt ook een pleegkind en een stiefkind verstaan)
Dat beslist het kind zelf€ 6.604Ouders zien wij als 1 schenker, ook al zijn ze gescheiden.  
Als partners allebei een schenking krijgen van dezelfde ouder(s) telt dit als 1 schenking.
Kind aan ouder(s)  

Grootouder(s) aan kleinkind, of andersom  

Oom/tante aan neef/nicht, of andersom  

Broer aan zus, of andersom

Geen familie
Dat beslist de ontvanger zelf€ 3.244Partners worden als 1 schenker gezien.  
Als partners allebei een schenking krijgen van dezelfde persoon, telt dit als 1 schenking.

Eenmalig verhoogde vrijstelling

Deze vrijstelling geldt alleen als de ontvanger op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar is of een partner heeft tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.
De ontvanger van de schenking moet aangifte schenkbelasting doen.

Wie schenkt aan wie?BestedingsdoelBelastingvrij bedragVoorwaarden
Ouder(s) aan kind (onder ‘kind’ wordt ook een pleegkind en een stiefkind verstaanDat beslist het kind zelf  

Een dure studie

Een eigen woning
€ 26.881    

€ 55.996  

€ 105.302
Belastingvrij schenken door ouder(s) aan kind
Kind aan ouder(s)   Grootouder(s) aan kleinkind, of andersom   Oom/tante aan neef/nicht, of andersom   Broer aan zus, of andersom   Geen familieEen eigen woning€ 105.302Belastingvrij schenken voor een koopwoning

Vrijstelling bedrijfsopvolgingsregeling

Krijgt u een bedrijf geschonken en zet u dat bedrijf voort? Dan kunt u een vrijstelling van schenkbelasting krijgen. Bijvoorbeeld als u het familiebedrijf overneemt van uw ouders. Deze regeling heet de bedrijfsopvolgingsregeling. De vrijstelling is in 2021 maximaal € 1.119.845.

Contact

Zijn er na het lezen van deze informatie nog vragen of bent u hulp nodig bij de aangifte schenkbelasting? Twijfel dan niet en neem contact met ons op. We helpen u graag.

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden