Coronavirus

Stuur snel aanvullende informatie TVL Q4 2021 en Q1 2022 in

Lees meer...

Einde bijzonder uitstel van betaling nadert

Lees meer...

Vraag tijdig vaststelling NOW 2.0 aan

Lees meer...

Einde vereenvoudigde Bbz nadert

Lees meer...

Bijzonder uitstel van betaling ook voor voorlopige aanslagen 2022

Lees meer...

Aanvraagloket Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen open

Lees meer...

Vraag tijdig vaststelling TVL Q2 aan

Lees meer...

Aanvraagloket TVL Q1 2022 geopend

Lees meer...

Aanvragen TVL Q4 2021 kan vanaf 20 december 2021

Lees meer...

Verruiming TVL Q4 en langer bijzonder uitstel van betaling

Lees meer...

NOW-steun komt terug

Lees meer...

Deadline aanvraag definitieve vaststelling NOW 1.0 nadert

Lees meer...

Vraag tijdig TVL Q3 aan

Lees meer...

Terugbetalingsregeling verder versoepeld

Lees meer...

Soms toch nog uitstel van betaling tot 31 januari 2022

Lees meer...

Einde btw-coronamaatregelen nadert

Lees meer...

Tijd dringt voor aanvraag NOW 4.0

Lees meer...

Meer tijd voor vaststellingsverzoek TVL Q1

Lees meer...

Aanvraagtermijn vaststelling TVL Q1 2021

Lees meer...

Vergeet niet tijdig bijzonder uitstel van betaling aan te vragen

Lees meer...

Vanaf 31 augustus aanvraagloket TVL Q3 open

Lees meer...

Tijd dringt voor aanvraag TVL Q2

Lees meer...

Tozo 5: inkomenssteun en lening

Lees meer...

Start aanvraagtermijn vaststelling TVL Q1

Lees meer...

NOW 4 (zesde aanvraagperiode) iets versoberd

Lees meer...

Regeling uitstel van betaling belastingschulden met nog een kwartaal verlengd

Lees meer...

Tijd dringt voor aanvraag NOW-subsidie vijfde tranche

Lees meer...

Vanaf 1 juli weer uren bijhouden

Lees meer...

TONK-steun minder aangevraagd dan verwacht

Lees meer...

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q2 2021

Lees meer...

Laatste kans op aanvraag ‘Regeling bedrijvenschade coronarellen’

Lees meer...

Langer en later belastingschulden aflossen

Lees meer...

Betalingsregeling NOW-terugbetalingen

Lees meer...

Geef tijdig werkelijke omzet TVL juni-september 2020 door aan RVO

Lees meer...

Aanvraagloket TVL Q1 voor grote bedrijven open

Lees meer...

Aanvraagloket NOW-voorschot april t/m juni nu al open

Lees meer...

Einde aanvraagtermijn TVL Q1 nadert

Lees meer...

Maak tijdig gebruik van de Vaste Lasten Evenementenbranche

Lees meer...

Eindelijk aanvraagloket open voor tegemoetkoming schade coronarellen

Lees meer...

TVL Q1 vanaf 12 april aanvragen met eHerkenning niveau 3

Lees meer...

Verlenging onbelast vergoeden vaste reiskosten

Lees meer...

Aanvraagperiode TVL eerste kwartaal 2021 verlengd

Lees meer...

Definitieve aanvraag NOW2

Lees meer...

FiscKwartaal(tje)

Lees meer...

Aanvraagperiode TVL voor het eerste kwartaal 2021 gestart

Lees meer...

Tegemoetkoming vaste lasten kwartaal 1 van start

Lees meer...

Start NOW3.2 – zorg dat u op tijd bent

Lees meer...

Voorlopig geen aanpassing onbelaste vaste reiskostenvergoeding

Lees meer...

Urencriterium zelfstandigenaftrek ook in 2021 versoepeld

Lees meer...

Ook voor 2021 verruiming vrije ruimte werkkostenregeling (WKR)

Lees meer...

Verklaringen tijdens avondklok

Lees meer...

Langer bijzonder uitstel aanvragen en verlengen

Lees meer...

Forse uitbreiding steun- en herstelpakket

Lees meer...

Vaste reiskostenvergoeding verlengd tot 1 april 2021

Lees meer...

Deadline nadert voor aanvraag TVL voor laatste kwartaal 2020

Lees meer...

Startpunten voor de ondernemer

Lees meer...

Verlenging lockdown: steunpakket

Lees meer...

Uitbreiding steunpakket: voorraadvergoeding voor winkeliers

Lees meer...

Provincie Groningen verlengt en verruimt subsidie voor coronamaatregelen

Lees meer...

Tozo 3.0 lening later en langer terugbetalen

Lees meer...

Loket aanvragen NOW 3.0 eerste tijdvak heropend

Lees meer...

Einde aanvraagtermijn NOW 3.0 eerste tijdvak nadert

Lees meer...

Benut gratis ontwikkeladvies

Lees meer...

Extra tegemoetkoming voor voorraad- en aanpassingskosten horeca

Lees meer...

Loket verlengde TVL-regeling geopend

Lees meer...

Tegemoetkoming voor Vaste Lasten (TVL)

Lees meer...

Start aanvraag voorschot NOW 3.0 eerste tijdvak

Lees meer...

Extra tegemoetkoming voor voorraad- en aanpassingskosten

Lees meer...

Uitbreiding TVL-regeling

Lees meer...

Derde corona-steunpakket voor ondernemers

Lees meer...

Toch geen vermogenstoets bij Tozo 3.0

Lees meer...

NOW en de accountantsverklaring

Lees meer...

Start aanvraag tegemoetkoming amateursportorganisatie uitgesteld

Lees meer...

Tegemoetkoming in de loonkosten: einde aanvraag NOW2.0-regeling nadert

Lees meer...

Invulling geven aan de inspanningsverplichting scholing bij NOW 2.0

Lees meer...

Eenmalige tegemoetkoming voor amateursportorganisaties

Lees meer...

Deadline aanvraag TOFA nadert

Lees meer...

Bijzonder uitstel loopt af: gespreid terugbetalen uitgestelde belasting

Lees meer...

Nieuwe ronde loonsubsidie nu aan te vragen (NOW2.0)

Lees meer...

Aanvraagformulier Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) beschikbaar

Lees meer...

Maximaal 50.000 euro voor MKB-ondernemers

Lees meer...

Vraag uiterlijk vrijdag 26 juni de ‘4.000,–regeling’ aan

Lees meer...

Voor vorming fiscale coronareserve geldt geen zwaardere bewijslast

Lees meer...

Vanaf 29 juni formulier aanvraag verlenging bijzonder uitstel van betaling beschikbaar

Lees meer...

Tot 1 oktober zelfstandigenaftrek ook als u door corona niet of weinig kunt werken

Lees meer...

Klein Krediet Corona garantieregeling voor kleine ondernemers opengesteld

Lees meer...

Provincie Drenthe opent snelloket coronamaatregelen voor vrijetijdssector

Lees meer...

Toegang NOW verruimd

Lees meer...

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid 2.0

Lees meer...

Coronavirus: verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

Lees meer...

Binnenkort Klein Krediet Corona garantieregeling voor kleine ondernemers

Lees meer...

FiscKwartaal(tje) – special Coronacrisis

Lees meer...

Verwerking Coronamaatregel verliesverrekening 2020 in jaarrekening 2019

Lees meer...

Fiscale gevolgen betaalpauze hypotheeklasten versoepeld

Lees meer...

Toch nog NOW-aanvraag indienen na aanvraag werktijdverkorting – kan dat?

Lees meer...

Naheffingsaanslag inclusief boete

Lees meer...

Maatregelen Coronavirus

Lees meer...

Loonheffingen in coronatijd

Lees meer...

Corona: tegemoetkoming inkomsten en salarissen

Lees meer...

Dit zijn de 6 nieuwe coronamaatregelen

Lees meer...