Nieuwe ronde loonsubsidie nu aan te vragen (NOW2.0)

Nieuwe ronde loonsubsidie nu aan te vragen (NOW2.0)

We leven in een bijzondere tijd. Het coronavirus houdt ons nog steeds in de greep. Om zoveel mogelijk banen te behouden biedt de overheid financiële steun. Werkgevers kunnen hun werknemers doorbetalen door gebruik te maken van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Nieuwe aanvraagronde geldt voor 4 maanden
De eerste aanvraagronde is inmiddels gesloten. Aanvragen kon tot 6 juni 2020 en gold voor maart, april en mei. De nieuwe aanvraagronde geldt voor 4 maanden: juni, juli, augustus en september.

Omzetdaling en loonsom
Hoe groter de omzetdaling, hoe hoger de subsidie is. Om de hoogte van de omzetverlies te bepalen wordt uitgegaan van de omzet van 2019. Deze word gedeeld door drie. De referentiemaand voor de loonsom is maart 2020. Werkgeverslasten worden nu voor 40% gecompenseerd.

Wat is er veranderd
Ten opzichte van de eerste aanvraagperiode zijn een aantal dingen veranderd:

  • De tegemoetkoming is voor een periode van 4 maanden in plaats van 3 maanden.
  • Je mag geen dividend of bonussen uitkeren aan aandeelhouders, bestuur of directie. Koop ook geen eigen aandelen. Dit geldt voor een subsidie van 125.000 euro of meer, of een voorschot van 100.000 euro of meer.
  • Er geldt een inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen.
  • Gevolgen voor ontslag van werknemers:
    • voor 20 of meer medewerkers: het totale subsidiebedrag wordt verlaagd met 5%, tenzij er akkoord is van de vakbond en/of werknemersorganisatie.

Aanvragen
Aanvragen gaat via het UWV en kan van 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020. Het maakt niet uit of je al gebruikt hebt gemaakt van NOW1.0. Aanvragen NOW2.0

Meer weten?
Alle informatie over NOW2.0 vindt je op de website van het UWV, via deze link: Informatie NOW2.0.

Natuurlijk kun je ook contact met ons opnemen voor meer informatie. We helpen je graag verder.

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden