Verwerking Coronamaatregel verliesverrekening 2020 in jaarrekening 2019

Verwerking Coronamaatregel verliesverrekening 2020 in jaarrekening 2019

Bron: Fiscount

Vpb-plichtige ondernemingen mogen winsten over 2019 verrekenen met verwachte verliezen over 2020, waarbij maximaal de winst over 2019 mag worden verrekend. De presentatie in de jaarrekening hangt af van de grondslag waarop deze wordt opgesteld. Bij een jaarrekening op fiscale grondslag neem je alleen het daadwerkelijke bedrag op van de te betalen Vpb. Als het verwachte verlies over 2020 hoger is dan de winst over 2019, is de jaarwinst dus nihil (en presenteer je een Vpb-last van € 0). Licht de gebruikmaking van de faciliteit in de jaarrekening (behoudens micro-rechtspersonen) toe in de sectie ‘Niet in de balans opgenomen verplichtingen’.

Lees hier het artikel

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden