Maximaal 50.000 euro voor MKB-ondernemers

Maximaal 50.000 euro voor MKB-ondernemers

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) helpt mkb-bedrijven bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. Deze regeling is specifiek gericht op ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van de vaste lasten.

Maximaal 50.000 euro
De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van:

  • de omvang van het bedrijf
  • de hoogte van de vaste kosten
  • de mate van omzetderving (minimaal 30%)

Al gebruik gemaakt van de 4.000 euro-regeling?
Ondernemers die voor de TOGS regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruik maken van de TVL. De compensatie van de TVL is 4 maanden en komt bovenop de bijdrage van de TOGS.

TVL in combinatie met NOW?
Beide regelingen kunnen naast elkaar lopen. De TVL is een aanvulling op de NOW (loonkosten). Wel heeft het invloed op de hoogte van de NOW subsidie. TVL wordt gerekend als omzet, waardoor de NOW subsidie lager uitvalt.

Aanvragen
Aanvragen kan vanaf 30 juni 2020 via www.rvo.nl/tvl. De regeling geldt voor 4 maanden, van 1 juni tot 1 oktober 2020. Hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op.

Meer weten
Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op of check de website van de Rijksoverheid.

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden