Zijn giften aan goede doelen aftrekbaar?

Zijn giften aan goede doelen aftrekbaar?

Wanneer je giften gaan naar een ANBI of een vereniging zijn deze aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Er zijn wel voorwaarden.

Wat is een ANBI?

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling met een ANBI status is een instelling dat zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Verenigingen en hobbyclubs zijn over het algemeen geen ANBI instellingen. Check hier of je geeft aan een ANBI instelling.

Welke giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting?

Geef je aan een ANBI? Dan zijn zowel de gewone giften als de periodieke giften aftrekbaar. Voor de gewone giften geldt wel een drempel en een maximum.

Geef je aan een vereniging? Dan zijn alleen de periodieke giften aftrekbaar.

Wat is het verschil tussen gewone en periodieke giften?

Een gewone gift is eenmalig en niet vastgelegd. De voorwaarden zijn:

  • Je gift gaat naar een ANBI.
  • De gift is vrijwillig. Een verplichte bijdrage aan uw kerk valt hier ook onder.
  • Je krijgt niets in ruil voor de gift. Het kopen van een lot is bijvoorbeeld geen gift.
  • Je kunt aantonen dat je de gift hebt gedaan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een rekeningafschrift. Contante giften zijn vanaf 2021 niet meer aftrekbaar.

Een gift is periodiek wanneer het voldoet aan deze drie voorwaarden:

  • Je geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde vereniging. Je mag zelf weten of je de jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
  • Je betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
  • Je hebt vastgelegd wanneer de jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar of wanneer je overlijdt.

Ook moet de overeenkomst voor de periodieke gift zijn opgesteld door een notaris, jezelf en/of de vereniging. Daarnaast moet de vereniging ook aan een aantal voorwaarden voldoen.

Meer informatie? Je leest er alles over op de website van de Belastingdienst. Check het hier.

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden