Stort tijdig premie stakingslijfrente voor aftrek in 2020

Stort tijdig premie stakingslijfrente voor aftrek in 2020

Stort tijdig premie stakingslijfrente voor aftrek in 2020

Heeft u uw onderneming in 2020 gestaakt en wilt u in dat jaar de stakingslijfrentepremieaftrek claimen? Zorg er dan voor dat u de premie op tijd betaalt. ‘Op tijd’ wil hier zeggen dat u de lijfrentepremie uiterlijk vóór 1 juli 2021 hebt betaald. U mag de stakingslijfrentepremie dan in mindering brengen op het inkomen in het stakingsjaar. De aftrek is wel gemaximeerd. De hoogte hangt onder meer af van de uw leeftijd op het stakingsmoment en de mate van eventuele arbeidsongeschiktheid. Ook is de ingangsdatum van de lijfrente-uitkeringen hiervoor van belang en of de staking al dan niet het gevolg is van uw overlijden.

 Tip

Noteer de uiterste betaaldatum in uw (digitale) agenda en stel uw premieaftrek in 2020 veilig.

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden