Prinsjesdag 2019

Prinsjesdag 2019

Tijdens Prinsjesdag is het Belastingplan 2020 openbaar gemaakt. In samenwerking met Fiscaal up to Date heeft het RB de voorgestelde fiscale maatregelen voor je samengevat in de RB-special Prinsjesdag 2019.


Belastingplan 2020: maatregelen die 1 januari 2020 ingaan

 • Al in 2020 twee IB-tariefschijven van 37,35% en 49,5%;
 • Afbouw zelfstandigenaftrek in 8 stappen van € 250 per jaar en 1 stap van € 280, zodat in 2028 de aftrek € 5.000 bedraagt;
 • Verhoging algemene heffingskorting en de arbeidskorting;
 • Meer vrije ruimte: 1,7% over eerste € 400.000 loonsom plus 1,2% over de resterende loonsom;
 • De grondslag voor de berekening van de korting op producten uit het eigen bedrijf wordt de waarde in het economisch verkeer van die producten.

Wetsvoorstel overige fiscale maatregelen 2020

 • Openbaar maken van vergrijpboeten die zijn opgelegd aan medeplegers die beroeps- of bedrijfsmatig bijstand verleenden;
 • Wijziging tonnageregeling;
 • Keuzeregeling om berichten van de Belastingdienst per post of elektronisch te ontvangen;
 • Wijziging belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de erfbelasting;
 • Aanpassing van de inkeerregeling: boetevrij inkeren wordt uitgesloten voor ab-inkomen en er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen binnenlands en buitenlands inkomen.

Wet fiscale maatregelen klimaatakkoord

 • Verhoging bijtelling elektrische auto naar 8% in 2020 over de eerste € 45.000 van de catalogusprijs van de auto en verdere verhoging in 2021 naar 12%, in 2022 tot en met 2024 naar 16% en in 2025 naar 17% over de eerste € 40.000 catalogusprijs van de auto. Vanaf 2026 geldt voor de elektrische auto dezelfde bijtelling als voor de gewone auto;
 • Geleidelijke verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s;
 • Verlenging BPM-vrijstelling voor emissieloze auto’s;
 • Verlenging MRB-vrijstelling/korting voor emissieloze auto’s en plug-in-hybrides;
 • Verhoging tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen van 6% naar 7%.

Bron: RB

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden