Prinsjesdag 2019

Tijdens Prinsjesdag is het Belastingplan 2020 openbaar gemaakt. In samenwerking met Fiscaal up to Date heeft het RB de voorgestelde fiscale maatregelen voor je samengevat in de RB-special Prinsjesdag 2019.


Belastingplan 2020: maatregelen die 1 januari 2020 ingaan

 • Al in 2020 twee IB-tariefschijven van 37,35% en 49,5%;
 • Afbouw zelfstandigenaftrek in 8 stappen van € 250 per jaar en 1 stap van € 280, zodat in 2028 de aftrek € 5.000 bedraagt;
 • Verhoging algemene heffingskorting en de arbeidskorting;
 • Meer vrije ruimte: 1,7% over eerste € 400.000 loonsom plus 1,2% over de resterende loonsom;
 • De grondslag voor de berekening van de korting op producten uit het eigen bedrijf wordt de waarde in het economisch verkeer van die producten.

Wetsvoorstel overige fiscale maatregelen 2020

 • Openbaar maken van vergrijpboeten die zijn opgelegd aan medeplegers die beroeps- of bedrijfsmatig bijstand verleenden;
 • Wijziging tonnageregeling;
 • Keuzeregeling om berichten van de Belastingdienst per post of elektronisch te ontvangen;
 • Wijziging belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de erfbelasting;
 • Aanpassing van de inkeerregeling: boetevrij inkeren wordt uitgesloten voor ab-inkomen en er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen binnenlands en buitenlands inkomen.

Wet fiscale maatregelen klimaatakkoord

 • Verhoging bijtelling elektrische auto naar 8% in 2020 over de eerste € 45.000 van de catalogusprijs van de auto en verdere verhoging in 2021 naar 12%, in 2022 tot en met 2024 naar 16% en in 2025 naar 17% over de eerste € 40.000 catalogusprijs van de auto. Vanaf 2026 geldt voor de elektrische auto dezelfde bijtelling als voor de gewone auto;
 • Geleidelijke verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s;
 • Verlenging BPM-vrijstelling voor emissieloze auto’s;
 • Verlenging MRB-vrijstelling/korting voor emissieloze auto’s en plug-in-hybrides;
 • Verhoging tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen van 6% naar 7%.

Bron: RB

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden