Is management fee wel of niet belast met BTW?

Is management fee wel of niet belast met BTW?

Vraag & Antwoord | juli 2023
Bron: BelastingBelangen april 2023

Er is sprake van management fee wanneer je als eigenaar/DGA van een BV een vergoeding ontvangt voor het uitvoeren van management- of directietaken. Er is sprake van een holdingstructuur. Dat betekent dat er, naast een persoonlijke holding, ook een management-BV (werkmaatschappij) is. Je salaris ontvang je vanuit de holding. De holding ontvangt een management fee voor het werk dat je doet. De afspraken hierover liggen vast in een managementovereenkomst.

Geen BTW doorbelasting bij fiscale eenheid

Bij een fiscale eenheid wordt de holding en de werk-BV als één ondernemer gezien. Een fiscale eenheid hoeft onderling geen BTW door te belasten. 

Voorwaarden fiscale eenheid

Voor het vormen van een fiscale eenheid moeten BV’s een eenheid vormen op:

  • Financieel gebied (minimaal 50% aandelenbelang)
  • Organisatorisch gebied
  • Economisch gebied

Daarnaast moeten de BV’s afzonderlijk:

  • Ondernemer voor de BTW zijn
  • In Nederland zijn gevestigd

Geen fiscale eenheid?

Is er geen sprake van een fiscale eenheid, dan moet de holding wel BTW berekenen over de management fee. De werk-BV kan deze BTW als voorbelasting in aftrek brengen.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp neem dan gerust contact met ons op via (0599) 671518 of info@venema-belastingadviseurs.nl.

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden