Eindejaarstips

Eindejaarstips

Zoals gebruikelijk delen we aan het eind van het jaar de nieuwsbrief vol actiepunten voor het eind van het jaar. Hierin staan naast advieszaken ook fiscale, juridische en financiële actiepunten voor de ondernemer, de DGA, de werkgever en alle belastingbetalers. 2 tips lichten we er alvast uit. De nieuwsbrief staat onder dit artikel.

In 2021 nog schenken aan (klein)kinderen?

 1. Jaarlijkse vrijstelling
  Belastingvrij schenken aan je kinderen mag tot € 6.604,- in 2021. Wil je meer schenken dan het belastingvrije bedrag? Overweeg dan de schenking te splitsen in twee delen. Door de tweede schenking uit te stellen tot januari 2022 kun je opnieuw gebruik maken van de schenkingsvrijstelling. Let op! Belastingvrij schenkingsbedrag is € 5.677,- in 2022.
 2. Eenmalige vrijstelling
  De schenkingsvrijstelling mag eenmalig worden verhoogd tot € 26.881,- als je kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Een eenmalige schenking van € 105.302,- is mogelijk wanneer:
  1. de schenking wordt gebruikt voor de aankoop of verbetering van een eigen woning
  2. de schenking wordt gebruikt voor de aflossing van de eigenwoningschuld
 3. Vrijstelling bij schenking aan kleinkinderen
  Voor het schenken aan de kleinkinderen geldt een vrijstelling van € 3.244,- in 2021. Ook hier geldt, wil je meer schenken overweeg dan de schenking te splitsen in twee delen. Let op! Belastingvrij schenkingsbedrag is € 2.274,- in 2022.

Einde van het jaar, dat betekent voor veel ondernemers voorraad tellen

De start van het nieuwe jaar is ook de start van het afronden van het afgelopen boekjaar. Een belangrijk onderdeel voor het samenstellen van de jaarrekening is de voorraadlijst. Lever jij ook altijd een voorraadlijst aan? Dan leg ik je graag uit hoe je de voorraad het beste waardeert. De waardering is namelijk van invloed op je resultaat. Waardeer je de voorraad veel te hoog, dan kan dit een negatieve invloed hebben op de winstmarge van het volgend jaar. Een paar tips:

 • Waardering voorraad tegen kostprijs
 • Waardering voorraad bereide producten of aangebroken eenheden
  • Maak gebruik van een tellijst
  • Deel deze in volgens de route waar de voorraad staat opgeslagen
  • Gebruik actuele inkoopprijzen, daarmee help je mij enorm!
 • Het voorkomen van margeverschil in de groep ‘Inkopen’ en BTW-nadeel
  • Hou rekening met goederen die van elkaar gescheiden moeten worden zoals bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal. Deze horen thuis binnen de groep ‘verpakkingsmaterialen’ en niet onder ‘inkoopwaarde omzet’.
 • Voorraad gereed product
  • Ga uit van de inkoopwaarde (exclusief BTW) wanneer je voorraad bewerkte producten of halffabricaten waardeert. Gebruik dus nooit de verkoopwaarde.

Bewaarplicht van je administratie

De bewaarplicht van je administratie is 7 jaar. Dat betekent dat je de administratie vanaf 2015 nog moet bewaren. Let op! Officiële documenten en documenten met betrekking tot onroerend goed moet je altijd bewaren.

Nieuwsbrief – Actiepunten eind 2021

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden