Rapportages en prognoses

Er zijn verschillende rapportages en begrotingen op financieel gebied. Deze rapportages geven inzicht in de financiële positie van een onderneming en worden bijvoorbeeld gebruikt bij de besluitvorming van banken om een krediet te verlenen. 

Meest voorkomende rapportages en begrotingen

Investeringsbegroting

De investeringsbegroting is een financieel overzicht waarin staat aangegeven hoeveel de investering in de onderneming bedraagt. Een investeringsbegroting kan zowel worden opgesteld bij de start als ook bij de uitbreiding van een onderneming. Meestal is hierbij ook een financieringsplan nodig. In dit plan staat waar het geld vandaan moet komen.

Financieringsplan

Dit is een plan dat duidelijk maakt hoe je de investering gaat financieren. Dit is als het ware een overzicht van het eigen vermogen en van het vreemd vermogen (een lening). Hierdoor wordt duidelijk of je aan de financiële verplichtingen kunt voldoen. 

Exploitatiebegroting

Dit is een financieel overzicht met de opbrengsten en kosten in een bepaalde periode. Een exploitatiebegroting geeft een indicatie van de omzet en winst. Zo kan een inschatting worden gemaakt van het terugverdienen van de investering.

Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op!

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden