Opstellen jaarrekeningen

Het opstellen van een jaarrekening is verplicht voor iedere onderneming. Het geeft je inzicht in de resultaten van je bedrijf. Wij stellen de jaarrekening graag voor je op.

Wat is een jaarrekening?
Dit is een overzicht van de financiele situatie van het afgelopen boekjaar. Een jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op beide. De balans geeft op een bepaald tijdstip de financiële positie van een onderneming weer. Het is een overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen. De winst- en verliesrekening geeft het financiele resultaat weer van een bepaalde periode. Het is een overzicht van opbrengsten, kosten en het verschil daartussen (verlies en winst).

Tussentijdse financiële balans en eindbalans
Vanzelfsprekend wil je aan het einde van het jaar niet voor verrassingen komen te staan. Daarom is zowel het opstellen van een tussentijdse balans als eindbalans aan te raden. Wij helpen je graag.

Voor wie is de jaarrekening van belang?
De jaarrekeningen zijn niet alleen belangrijk voor de ondernemer, maar ook voor eventuele aandeelhouders, bank of andere geldschieters. Voor onder andere bv’s, nv’s en coöperaties is het verplicht om een jaarrekening naar de Kamer van Koophandel te deponeren. 

Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op!

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden