Actiepunten eind 2022

Actiepunten eind 2022

Bron: Fiscount | november 2022

2023 is in zicht. Nieuwe belastingplannen gaan in en oude vervallen.

De digitale brochure met daarin belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2023 en andere wet- en regelgeving delen we graag met je. Het is overzichtelijk op een rij gezet met praktische actiepunten. Hiermee kun je je voorbereiden op de nieuwe regels en het einde van de bestaande regels. Zo kan je risico’s vermijden of een voordeel behalen.

Een aantal actuele thema’s staan hieronder beschreven. Wil je meteen naar de brochure? Klik dan hier

Voorkom bijbetaling vennootschapsbelasting

Bedrijven gaan per 2023 meer vennootschapsbelasting betalen over hun winst. De grens voor het lage tarief ligt op € 200.000,-. Verwacht je meer winst te maken dan € 200.000,-? Laat dan een reële inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2023. Zo voorkom je dat je bv een te lage voorlopige aanslag krijgt opgelegd. Stel dat je na afloop van het jaar moet bijbetalen, dan loop je het risico daarover 8% belastingrente te moeten betalen. 
Laat ook controleren of je bv over 2022 voldoende vennootschapsbelasting heeft betaald!

Anticipeer op wijziging winstgrens

Zoals al gezegd gaat de eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting omlaag van € 395.000,- naar € 200.000,-. Bovendien gaat het tarief van 15% naar 19%!. De winst boven € 200.000,- wordt belast met 25.8%. Check of er mogelijkheden zijn om winst naar voren te halen. 

Voorkom eindheffing werkkostenregeling

In januari 2023 moet je beoordelen of je in 2022 de vrije ruimte hebt overschreden. Bij overschrijding betaal je 80% eindheffing over het verschil tussen de vrije ruimte en het totale eindheffingsloon. Eindheffing voorkomen? Controleer dan tussentijds of je de vrije ruimte niet overschrijdt. 

Box-3-heffing vanaf 2023

Het bestaande box-3 stelsel wordt vervangen door een bos-3 heffing. Deze biedt compensatie voor de box-3 heffing over de spaarrente, waarbij de rente vrijwel op 0% wordt gesteld. De heffing op beleggingen blijft ongewijzigd. Volgend jaar bedraagt de bos-3 heffing 32%. Wellicht is het mogelijk je box-3 vermogen te verlagen bijvoorbeeld door een aankoop te doen of (een deel van) je hypotheekschuld af te lossen. 

Geen btw meer bij zonnepanelen op of bij woning

Het nultarief is van toepassing op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. Dat geldt ook voor zonnepanelen die op een schuur, garage,  in de tuin en/of op een uitbouw bij de woning worden geplaatst. Let op! De verhuur van zonnepanelen op woningen valt niet onder het btw-nultarief. Dat geldt ook voor zonneweringen met zonnecellen. 

Roept de inhoud van deze brochure vragen op of wil je advies? Neem dan contact met ons op.

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden