Aanvragen Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) – checklist

Aanvragen Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) – checklist

Nieuwsbericht, 6 april 2020
Bron: UWV

De NOW is bedoeld om werkgevers, die te maken hebben met omzetverlies naar aanleiding van corona, tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Deze regeling vervangt de regeling werktijdverkorting.

Aanvragen en de benodigde gegevens
Het loket is geopend. Aanvragen kan met het aanvraagformulier op de website van het UWV.
Houd vooraf deze gegevens bij de hand:

 • bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, gegevens contactpersoon
 • als je werktijdverkorting hebt aangevraagd: het zaaknummer
  Het zaaknummer staat op de ontvangstbevestiging van het ministerie. Het nummer bestaat uit 5 of 6 cijfers.
 • het loonheffingennummer
  Voor ieder loonheffingennummer moet je een aparte aanvraag indienen.
 • de 3 maanden waarover je minstens 20% omzetverlies verwacht
 • het verwachte percentage omzetverlies in die periode
 • het rekeningnummer en de tenaamstelling
  Dit moet het rekeningnummer zijn dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen. Wij maken de tegemoetkoming alleen naar dat rekeningnummer over.
 • een kopie bankafschrift (scan of schermafbeelding)
  Dit is een afschrift van de bankrekening die we hierboven noemen. Rekeningnummer en naam rekeninghouder moeten goed zichtbaar zijn.

Meer informatie
Meer informatie over de regeling vind je hier.

Privacyverklaring | Algemene voorwaarden